Whatson Crick Dna Modeli Özellikleri

0
232

1- İki zincir birbirine anti paraleldir. Yani zıttır.

2- Zincirlerden birinin 3′ ucu ile diğerinin 5′ ucu aynı taraftadır.

3- DNA’ nın omurgasını oluşturan hidrofik şeker ve fosfat üniteleri çift sarmalın dışa bakan yüzündedir.

4- Hidrofobik özelliğe sahip bazlar ise sarmalın iç tarafındadır.

5- Çift sarmalın çapı 20 Å’ dir.

6- Birbirini takip eden bazlar 36° dönüş yaparak dizilirler.

7- 10 bazın arka arkaya gelmesi çift sarmalın 1 tam dönüşünü yapmasını sağlar.

8- 1 tam dönüşte sarmalın boyu 34Å’ dir.

9- Komşu bazlar arasında 3,4Å’ lik uzaklık bulunur.

10- İki polipeptit zincir bir eksen etrafında kıvrılarak sağ el yapısını oluşturur.

11- Eksen üzerinde büyük oluk ve küçük oluk bulunur.

12- Zincir sağa dönerek kıvrılır.