Mitokondriyal DNA sadece annelerden değil aynı zamanda babalardan mı geliyor?

0
163

Bir kişi kendi soyunun izini sürmek isterse, o kişi hücrenin güç alanına, mitokondriye bakmalıdır. Bu organel, yalnızca nesiller boyunca annelerden kalıtımsal alındığına inanılan kendi özel DNA yapısını içerir. Böylece, mitokondriyal DNA’ya bakmak (mtDNA soyağacı DNA testi ile) soyları izlemeye yardımcı olabilir ve bu nedenle ataların ya da ailevi bağlantıların belirlenmesine yardımcı olabilir. Son zamanlarda, bilim adamı ekibi mitokondriyal DNA’nın yalnızca annelerden miras alınmadığını bildirdi. Mitokondriyal DNA’nın biparental kalıtımının yeni ampirik kanıtı, mitokondriyal genomun kalıtımının sadece matrilin veya dişi çizgi olduğu fikrinin düzeltilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Mitokondrial DNA

Hücrenin güç merkezi olarak kabul edilen mitokondri özellikle adenosin trifosfat  (ATP) şeklinde metabolik enerji üretir. Ve bunu hücresel solunum olarak adlandırılan işlemle yapar. Bunun dışında organel, çekirdekte bulunandan farklı kendi genetik materyaline sahip olduğundan yarı özerk olarak tanımlanır. Çekirdek, kromozomlar halinde düzenlenmiş ve vücuttaki hemen hemen tüm metabolik işlemlerden sorumlu olan daha fazla gen içerir. Aksine, mitokondride genetik materyal  mitokondrial DNA olarak adlandırılır ve sayıca nispeten daha az. Enerji üretimi gibi mitokondrinin çeşitli fonksiyonları için gerekli olan RNA ve proteinlerin üretimi için genetik kodu taşır.

Mitokondriyal kalıtım

İnsanlarda, mitokondriyal DNA’nın yalnızca anneden miras alındığına inanılmaktadır. Bu kavram döllenme olaylarından kaynaklanmaktadır. Sperm boynu yumurtaya doğru yüzmek için kuyruğu güçlendiren bir mitokondri sarmalına sahiptir. Sperm nihayet ovuma girdiğinde, boynunu ve kuyruğunu ovumun hücre yüzeyinde bırakır. Ovuma getirilen mitokondri sonunda etkisiz hale getirilir ve parçalanır. Bu nedenle, yumurtalıktaki mitokondri, zigotun nihayetinde devraldığı tek şeydir. Bir insan ovumunun ortalama 200.000 mtDNA molekülü vardır.

Mitokondriyal DNA mirası 

Mitokondriyal DNA’nın bir annenin yavrularına mirası olduğu söylenir. Bununla birlikte, son araştırmalar babanın onu soyuna da iletebileceğini gösteriyor. Her nasılsa, paternal mitokondriyal DNA yumurta içine giriyor. Parçalanmış veya inaktive edilmek yerine etkin olmaktadır. Babalardan alınan mitokondriyal DNA bir zamanlar düşündüğü kadar nadir olmayabilir. Yakında daha fazla çalışma destekleyecek olursa, bu, Mitokondriyal Havva teorisini bozabilir. Ve hatalı mitokondriyal DNA’dan kaynaklanan kalıtsal hastalıkları anlamak için soyumuzun diğer tarafını aramaya başlamamız gerekebilir.