Kör Görüş

0
335

Kör görüş, birincil görme korteksinin hasarlı olduğu hastalarda gözlenen bir fenomen olup hastanın görmediğini iddia ettiği bir nesnenin uzaydaki konumunu tespit edip nesneye göre yönelmesi yani eylemde bulunmasıdır. Bir diğer ifadeyle görmediğini söylediği bir çevresel olaya ilişkin sanki görüyormuş gibi tepkide bulunmasıdır. Kör görüş olarak adlandırılan bu fenomene ilişkin klasik örneklerinden birisi Weiskrantz’ın 34 yıl boyunca incelediği D.B. vakasıdır.

D.B.’nin oksipital lob V1 alanındaki hasarı (kortikal körlük) nedeniyle görme alanının bir kısmında ilişkin görme yeteneği kaybı bulunmaktadır. Hasta kör görme alanında sunulan uyarıcıları göremediğini söylemektedir. Ancak görme alanı kusurunun bulunduğu tarafta sunulan X ve 0 gibi basit şekilleri ve çizgilerin yönünü ayırt edebilmekte, hareketleri takip edebilmekte ve uyarıcıların yerini gösterebilmektedir (Weiskrantz, 1986). Kör görüşlü hastalar bilinçli farkındalık olmaksızın neleri yapabildiklerini test etmeye yönelik yapılan çalışmalar, bu hastaların çevresel uyarıcıları örtük olarak işlemlediğini göstermektedir. Örneğin; hastalar, farklı duygu ifadelerini içeren yüzler gösterildiğinde, her ne kadar duyguları sözel olarak ifade edemeseler de sunulan duygu içeriğine yönelik mimikler açığa çıkartabilmektedirler. Benzer şekilde korkmuş bir insan resmi gösterildiğinde, hastalar korkuya uyumlu fizyolojik tepkiler de vermektedirler.

Kör görüş hayvan modellerle yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir. Birincil görme korteksinde tek taraflı hasar oluşturulan maymunlara görsel uyarıcıya yönelme tepkisini içeren 2-3 aylık göz hareketi eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası maymunlar görme alanı kaybının olduğu tarafta sunulan uyarıcıları neredeyse normale yakın “görmeye” başlamışlar ve beş farklı yönelim tepkisini hatasız olarak vermişlerdir (Yoshida, Takura, Kato, lkeda ve ise 2008).

Kör görüşlü hastaların V1 alanı hasarlı olması nedeniyle görme alanında göremediği uyarıcıya yönelmeleri korteks altı yapılardan olan talamus ile kollikulus superior nöral devresinin V1 alanını atlayarak parietal loba projekte olan “nerede” yolağı ile bağlantı kurması ile gerçekleşmektedir (Rosetti, 1998). Ne yolağının şiddetli hasara uğradığı hastalarda nerede yolağının hala işlevini sürdürmesinden dolayı hasta bilinçli farkındalık olmaksızın görsel-motor işlevleri yürütebilmektedir. Bu nedenle ne yolağının bilinçli farkındalık ile nerede yolağının ise farkındasızlıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir.