Isı Hücreleri Nasıl Öldürür?

0
114

Belli bir sıcaklığın üzerinde bir hücre işlevini kaybedecek ve ölecek. Bu ısıya dayanıklılık eksikliğinin en basit açıklamalarından biri, gıda ya da güneş ışığından enerji alan, istilacıları savaştıran, atık ürünleri tahrip eden ve sıklıkla kesin şekillere sahip olan yaşam için gerekli proteinlerin olmasıdır. Uzun iplikçikler gibi başlarlar, daha sonra bileşenlerinin dizilişinde belirtilen sarmallara, saç tokasına ve diğer konfigürasyonlara katlanırlar. Bu şekiller hücre yapısında büyük rol oynar. Ancak işler ısınmaya başladığında, protein yapılarını bir arada tutan bağlar kırılır: ilk önce zayıf olanlar ve sonra sıcaklık arttıkça, daha güçlü olanlar kırılır. Yaygın bir protein yapısı kaybının ölümcül olacağı mantıklıdır, ancak yakın zamana kadar aşırı ısınan hücreleri nasıl öldürdüğünün veya bunun nasıl öldüğünün detayları bilinmemektedir.

Bununla birlikte, ısı arttıkça farklı organizmaların hücrelerindeki her proteinin davranışı incelendiğinde hücrelerdeki protein yapısının denatüre olduğu gözlenmektedir. Üstelik, bir hücredeki bir protein bolluğu, proteinin stabilitesi ile ilginç bir ilişki gösteriyor gibi görünmektedir. Protein stabilatisi, proteinlerin düzenini ve düzensizliğini yöneten temel kurallara bir bakış sunmaktadır.

Bazı organizmalar ölürken bazıları yüksek sıcaklıklarda nasıl hayatta kalıyor? Thermus thermophilusbakterisi sıcak su kaynaklarında ve hatta evlerimizdeki sıcak su ısıtıcılarında mutlu bir şekilde yaşarken, E. coli 40 santigrat derece üzerinde ölüyor. Güçlü kanıtlar her organizmanın proteinlerinin stabilitesindeki farklılıkların dahil olduğunu göstermektedir. Fakat hala canlı hücresinde koşullar uygunken bir proteinin davranışına bakmak onu anlamanın ideal yolu  değildir. Ve bir proteini test tüpü içinde izole etmek, sadece kısmi cevaplar verir, çünkü organizma içerisinde proteinler birbirine yerleşir, birbirlerinin kimyasını değiştirir veya birbirlerini doğru şekilde tutarlar. Neyin ayrıldığını ve nedenini anlamak için, hala birbirlerini etkilerken proteinlere bakmanız gerekir.