EN YENİ İÇERİKLER

Biyolojik Savaş Ajanları Ve Etkileri

Biyolojik savaş ajanları bakterileri, virüsleri, mantarları ve biyolojik toksinleri içerir. Bazı ajanlar sıklıkla öldürücüdür, bazıları ise hastalığa veya yetersizliğe neden olur. Biyolojik savaş yalnızca insan nüfusuna değil, aynı zamanda mahsul ve hayvancılığa da yönlendirilebilir. Antraks, Tularemi, Bruselloz,...

Tatlı Su

Tatlı su, Dünyadaki yaşam için en önemli maddelerden biridir ve yokluğu ile birçok ortam neredeyse yaşamdan mahrum olacaktır. Dünya'nın 1,4 milyar km 3 lük kısmı su, sadece 35 milyon km 3 veya% 2.5 tatlı su...

İlginç Dinozor Gerçekleri

Dinozorlar, Dünya üzerinde 230 milyon yıldan fazla önce yaşayan bir grup hayvandır.Bunlar tipik olarak büyük olan bir sürüngen grubudur. 135 milyon yıl boyunca Dünya'ya hükmediyorlardı. İnsanlar ve dinozorlar aynı anda yaşamadıklarından, dinozorlar hakkında bildiğimiz...

Hayvan Hücreleri

Hayvan hücreleri her hayvanın içinde bulunur. Bir hayvan hücresi ile bir bitki hücresi arasındaki ana fark, hayvan hücrelerinin kendi yiyeceklerini yapamadıklarıdır. Hayvan vücudunda trilyonlarca hücre vardır ve her biri işlevine ve türüne bağlı olarak...

Genetik Sürüklenme

Genetik sürüklenme, zaman içinde bir populasyon içindeki bir allelin sıklığındaki bir değişikliktir. Genetik sürüklenmenin gerçekleşmesi için alel veya gen varyasyonu sıklığındaki bu değişimin rastgele gerçekleşmesi gerekir. Genetik sürüklenmenin oluşmasına neden olan çevresel etki yoktur....

Işık Kirliliğinden Etkilenen Canlılar

Gecenin yaşam için gerekli ve iyi olduğunu düşünmeyiz. Bu nedenle, gece gökyüzünü korumanın biyo-çeşitliliği korumanın değerli bir adımı olduğunun farkında değiliz. Çoğu insan geceleri uyurken, yaşadığı ortamı aşırı ışıklandırarak dolaylı veya direkt olarak canlılar ışık kirliliğinden...

Ağaçlarla İlgilenen Bilim Dalı

Ormancılık, ağaçların ve diğer odunsu bitkilerin taksonomisi ile ilgilenen bilim dalına Dendroloji denilmektedir. Dendroloji terimi, Eski Yunanca'dan türemiştir: dendron (= ağaç) ve - logia (= çalışma veya bilim);Bazı ülkelerde orman botanikliği adı verilen Dendroloji, genellikle ağaçların taksonomisi ile...

Isı Hücreleri Nasıl Öldürür?

Belli bir sıcaklığın üzerinde bir hücre işlevini kaybedecek ve ölecek. Bu ısıya dayanıklılık eksikliğinin en basit açıklamalarından biri, gıda ya da güneş ışığından enerji alan, istilacıları savaştıran, atık ürünleri tahrip eden ve sıklıkla kesin şekillere...

Yeni Biyolojik Kalp Pili

Bilim adamları, normal kalp kası hücrelerini, tek bir genin bir kobay kalbine yerleştirerek kalp atımını kontrol eden kalp atışı hücrelerine dönüştürdüler.17 Aralık'ta Nature Biotechnology'de yayınlanan bulgular, kalp yetmezliği olan insanlar için yapay kalp pillerine biyolojik bir...

Biyotop Nedir?

Biyotop (Yunanca. Bios = hayat, topos = yer) biyoloji belli tanımlanabilir yaşam alanlarıda denir. Bir biyotop içinde yaşayan organizmalardan ayrı olarak düşünülmelidir (biyosöz), ancak dışlama yapılamaz, çünkü bir biyotop yalnızca canlı organizmalar yoluyla bir biyotop...