Hava Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

0
282

Patojenler olarak adlandırılan mikroorganizmaların neden olduğu hava kaynaklı hastalıklar, esas olarak nemli hava damlacıkları veya tozları yoluyla dağılır. Havayı nakliye olarak kullanan patojenler, solunum yolunuzu hem giriş hem de çıkış için nefes alma, öksürme veya hapşırma yoluyla bir kanal olarak kullanır. Solunum patojenleri üç ana hastalığa neden olan gruba ayrılır: virüsler, bakteriler ve mantarlar. Hava kaynaklı bir hastalığın yayılması patojenlerin sayısına, patojenin gücüne ve hastalığa karşı direncinize bağlıdır.

Viral Hastalıklar

Soğuk algınlığı, grip, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeği gibi hastalıklar virüsün neden olduğu hava kaynaklı hastalıklardır. Kızamık, kabakulak ve suçiçeği genellikle yetişkinleri etkilese de, çocukluk çağı hastalığı olarak kabul edilir. Grip virüsleri daha güçlü patojenler olmasına ve potansiyel olarak ölümcül küresel salgınlara neden olabilmesine rağmen, soğuk ve grip virüsü benzer şekilde bulaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2010 yılında ABD’de dokuzuncu önde gelen ölüm sebebi olarak zatürre ile ilişkili grip olmuştur.

Bakteriyel hastalıklar

Tüberküloz, pnömoni, boğmaca, difteri, menenjit ve şarbon, bakteriyel hava kaynaklı hastalıkların örnekleridir. Tüberküloz ve bakteriyel pnömoni, aşıların bulunmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyanın geri kalanında mortalite için güçlü bir tehdit olarak kabul edilmektedir. 2010 yılında ABD’de dokuzuncu önde gelen ölüm nedeni olarak influenza ile bağlanan bakteriyel pnömoni.  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, tüberküloz 2011’de tüm dünyada en çok ölümcül 15 hastalık arasına girmiştir.

Fungal Hastalıklar

Fungal Hastalıklar mantar kaynaklı hastalıklardır. Mantar hava ile öncelikle sporların solunması yoluyla yayılır. Viral ve bakteriyel hava kaynaklı hastalıklardan farklı olarak, fungal havadan hastalık neredeyse tamamen bulaşıcı değildir. Halı ve yer tozu, lateks boya, nemli yapı malzemeleri, küf ve küf mantarlarıdır. Yaygın fungal havadan bulaşan hastalıklar genellikle Hasta Bina Sendromu (HBS)  ile ilişkili olan EEA ve HP’dir. Açık hava sporları iklimler ve mevsimler arasında değişmekte olup, ahırlar ya da iş hangarları gibi çiftçilerin Akciğer adlı bir hastalığı ile sonuçlanan tarım alanlarında teneffüs edilmeye eğilimlidir.

Önleme İpuçları

Aşırı kalabalık alanlar ve kötü sanitasyon, hava kaynaklı bir hastalığa yakalanmanın güçlü belirleyicileri olduğundan hastalanmamak için önleyici tedbirler alabilirsiniz. Doğru el yıkama çok önemlidir. En önemlisi, birçok hava yoluyla bulaşan hastalık için  kabakulak, kızamık, kızamıkçık ve griptir özellikle aşılama önleyicidir. Aşılar hava kaynaklı hastalıkların önlenmesine yönelik başarı sağlamıştır. En yakın sağlık hizmeti kurumuna hangi hastalıklara sahip olduğunuza, özellikle de bir hastalığa yakalanma riski taşıdığınızı düşünüyorsanız sağlık kurumlarında muayene olabilirsiniz.