Biyotop Nedir?

0
58

Biyotop (Yunanca. Bios = hayat, topos = yer) biyoloji belli tanımlanabilir yaşam alanlarıda denir. Bir biyotop içinde yaşayan organizmalardan ayrı olarak düşünülmelidir (biyosöz), ancak dışlama yapılamaz, çünkü bir biyotop yalnızca canlı organizmalar yoluyla bir biyotop olur. Habitatın doğal olarak mı yoksa insanın etkisiyle mi ortaya çıktığı konusunda hiçbir fark yoktur. 
Biyotop ve biyosenoz birlikte bir ekosistem oluşturur.

Bazı biyotop türlerinin ayrıntılı olmayan bir listesi: 

Su biyoptopları : Durgun sular (göller, göletler, göletler, göletler); Sular (dereler, nehirler, nehir yatakları)

Orman habitatları : Alüvyal ormanlar, bataklık ormanları, bataklık ormanları, iğne yapraklı ormanlar

 Alan biyotopları : Çayır (çayırlar, çayır, tuz bataklıkları, meyve bahçeleri, kuru çayırlar, sulak alanlar)

 Sulak Biyotoplar : Bataklıklar

Çöl Biyotopları : Çöller, taş çölleri, kayalık çöller, çakıl çöller, tuz çölleri, buz çölleri