Biyolojik Uygulama Alanları

0
457

Doğadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin hemen hepsi biyolojik ve ekonomik değere sahip olan varlıklardır. Ayrıca insanın insanca yaşaması için doğal yaşamın ve çevrenin korunması da bir zorunluluktur. Bu nedenle biyolojide edinilen bilgiler sadece bilgi olarak kalmayıp yaşama uygulanabilmelidir.

Biyolojik bilgiler; tıp, veterinerlik, tarım, halk sağlığı, doğayı (çevreyi) koruma gibi alan ve çalışmalarda kullanılabilir. İnsanlardaki birçok kalıtsal hastalığın önlenmesi için tıpta; hayvan ve bitkilerin ıslahı için veterinerlik ve tarımda gerçekleştirilen faaliyetler biyolojinin alt dallarından sağlanan bilgilerle yapılır. Biyolojinin bazı uygulama alanları :

Tıp

Veterinerlik

Tarım

Eczacılık

Diş Hekimliği

Biyoteknoloji

Fizyoloji

Mikrobiyoloji

Ekoloji

Biyomekanik

Giderek artan nüfus, azalan besin üretimi, yeni ve yaygın hastalıkların ortaya çıkması, konut yetersizliği, sera etkisi gibi etkenler, yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ya da azaltılması gerekir. Bunlar için de özellikle biyolojinin alt bilim dallarından sağlanan bilgilerden yararlanılır.

Pek çok gereksinimimizi karşılamak amacıyla kullandığımız doğal ve kültür bitkileri giderek yetersiz kalmaktadır. Algolojik bilgilerimizle iç sular ve denizlerde çok bol bulunan alglerden besin olarak yararlanılmaya başlanmıştır ve bu durum giderek yaygınlaştırmaktadır. Çünkü algler; protein, mineral ve yağ yönünden zengin organizmalardır. Örneğin; bazı gelişmiş ülkelerde yeşil ve kırmızı algler ; yağ elde etmekte, yemek, hayvan yemi, ilaç, sabun gibi maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. ABD ve Japonya’da bir tür algden bazı kanser çeşitlerini önlemede etkili ilaç üretilmiştir.

Mantarlar, özellikle kültür mantarları protein, vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir. Bu nedenle besin olarak ve ilaç (özellikle antibiyotik) yapımında yararlanılmaktadır.

Bitkilerin özellikleriyle ilgili bilgilerimiz arttıkça kullanım alanları da artmaktadır. Bu bilgilere göre bitkilerden;

Protein, yağ, kabonhidrat ve vitamin gereksinimlerimizin bir kısmının karşılanması için doğrudan besin olarak

Bitkisel yağlardan margarin denilen farklı yağ vb. besinlerin üretilmesinde

Doğrudan hayvan yemi olarak ve hayvan yemi üretiminde

Yakacak olarak

Kağıt, boya, reçine, kauçuk, ilaç, tekstil ham maddeleri gibi maddelerinin sağlanmasında

Arının bal üretmesi gibi, hayvanların yeni besinler üretmesinin sağlanmasında yararlanılır.

Kömür vb. fosil yakıtların çok kullanılmasının yarattığı sera etkisi doğanın geleceği için tehlikeli olmaktadır. Oysa botaniğin sağladığı bilgilerin ışığında, ülkemizde yeni bitki çeşitleri yetiştirilebilmektedir. Bu bitkilerden sağlanan odun yakacak olarak kullanıldığında normal kömürden daha fazla ısı sağlamakta ve çevreye daha az zarar vermektedir.

Zoolojiden sağlanan bilgilerle biyolojik mücadele denilen, zararlı bir hayvanı bir başka hayvanla ortadan kaldırma yöntemleri geliştirilmiştir. Örneğin; turunçgillere zarar veren “turunçgil unlubiti”, bir tür uğur böceği olan “Sympherobius fallax” denilen avcı böceklerle yok edilmektedir.